Büyükada Gençlik ve Su Sporları Kulübü Derneği

1985 yılında, mesleklerinde başarılı, girişimci, 13 Büyükada'lı genç tarafından kurulan Büyükada Deniz Kulübü, ideallerini geleceğe taşıyarak kalite çıtasını yükseltmeyi benimsemiş alanında örnek bir sivil toplum kuruluşu, seçkin bir kulüptür.

Kuruluş amacımız

Türk gençliğinin tüm su sporları dallarında; bilimsel olarak fizik ve moral yeteneklerini artırmak, tüm su sporlarının (yüzme, atlama, sutopu, kürek, yelken, sörf, optimist, su kayağı, su altı sporları) yurdumuzda, İstanbul'da ve Adalar'da gelişmesini, yayılmasını sağlamaktır. Büyükada'lı gençlere ücretsiz olarak su sporlarını sevdirmek, öğretmek ve branşlarında yarıştırmak, gençlerin birbirini seven, sayan Atatürk ilkelerine sımsıkı bağlı, yurduna yararlı insanlar olarak yetişmesini sağlamak ve bu maçla özel vakıf ve devlet okullarında okuyan öğrencilere burs vermektir. Ayrıca, Türk çocukları ve gençlerinin Tenis, Masa Tenisi, Basketbol, Veleybol, Bisiklet, Cimlastik gibi spor dallarında yetiştirilmeleri, gelişmeleri ve yarışmaları için gerekli ortamı yaratmaktır.

Vizyonumuz

Büyükada Deniz Kulübü'nü; üyelerin, sporcuların ve çalışanların onur duyacağı, insanların üye olmak için çaba gösterecekleri ve herkesin örnek göstereceği bir kuruma dönüştürmektir. Su sporları alanında her yıl en az 200 gencimizi yetiştirmek, 10 yılda uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek.

Misyonumuz

Kulübümüz; gerek üyelerimizin potansiyeli, gerekse sahip olduğu değerler ve olanaklar ile, büyük değişim ve dönüşümün yaşandığı 21. Yüzyılın başlarında, yeniden yapılanmasını tamamlayarak, alanında etkin ve öncü bir rol oynayacaktır. Bu inanç ve kararlılıkla, çağdaş demokratik rejimlerde çok önemli işlevler üstlenmekte olan bir sivil toplum kuruluşu olacaktır.